Zvláštní ustanovení pro sezónu 2012  RTC

Vypsané třídy podle zdvihového objemu válců v cm3

Sériové a Tuning vozy

ST - 1000

ST - 1400

ST - 1600

ST - 2000

ST + 2000

Závodní vozy

E1 - 1000

E1 – 1400

E1 – 1600

E1 – 2000

E1 + 2000

Historické vozy

H – 1000

H – 1400

H – 1600

H – 2000

H + 2000

Monoposty

F

Rozdělení tříd dle přihlášek na jednotlivý závod.

Bude se jednat o závody na autodromu ve Vysokém Mýtě a závody na tratích do vrchu

ST-sériové a tunig vozy

KAROSERIE

Musí zůstat původní zachovaná, nesmí být odlehčena či jinak upravena, nesmí být použitý jiný než původní materiál, karbonové díly jsou zakázány. Žádné sériové výztuhy (dveře, kapoty, podlaha, nosníky apod.) nesmí být odstraněny ani nikterak odlehčeny. Skla musí zůstat původní (nesmí být nahrazena MAKROLONEM).

Původní světlomety přední i zadní musí být plně funkční a musí zůstat zachovány. Přídavné světlomety jsou povoleny.

INTERIÉR

Interiér vozidla musí zůstat zachován. Je povoleno odstranit kryt zavazadlového prostoru, náhradní kolo, koberečky, rádio, popelník a povinnou výbavou.

Bezpečnostní rám vozidla (nemusí být dle přílohy „J“ mezinárodních řádů) je doporučený. Původní stahování oken musí zůstat zcela funkční a zachováno. Výztuhy ve dveřích nesmí být odstraněny, odlehčeny ani nijak modifikované.

Čalounění dveří a stropu musí zůstat původní. Boční síť je doporučena. V případě montáže rámu je možné upravit přístrojovou desku nebo čalounění tak, aby tento rám mohl být namontován.

Přední 2 sedadla musí zůstat zachována, včetně jejich umístění a uchycení, je možné tyto sedadla nahradit sportovními nebo závodními sedačkami (i s prošlou homologací/ včetně uchycení. Uchycení musí být dostatečně pevné a tuhé.Zadní sedačky mohou být odstraněna!

Doporučuje se odpojovač baterie. Hasicí přístroj s náplní 1kg, který musí být řádně upevněn pro případ nárazu Jakákoliv montáž přídavného potrubí či vedení do interiéru je zakázána. Přístrojová deska musí zůstat zachována, doplňkové přístroje mohou být namontovány.

PODVOZEK

Náprava, včetně materiálu musí zůstat sériová, její uchycení na karoserii musí zůstat včetně uložení původní sériové. Ramena, včetně materiálu musí být zachována původní sériová. Uchycení ramen na nápravě nebo na karoserii musí zůstat včetně pružného uložení zcela pružné, je-li tak v sérii. Sériové tlumiče mohou být nahrazeny sportovními,bez nastavení,schválenými pro daný typ vozidla. Uložení musí zůstat seriové.Umístění stabilizátoru musí být zachováno, jejich průměr je libovolný, uchycení musí zůstat původní.

KOLA A PNEU

Pneu jsou libovolná, avšak musí mít homologaci /E/ pro běžný provoz. Podložky pod disky jsou povoleny. Kola vč. pneu nesmí přečnívat více než o 15 mm přes karoserii v půdorysu. Kola mohou být o 2“ větší,nebo menší, než je montováno sériově (libovolně široká)

BRZDY

Brzdy mohou být zaměněny za sportovní,avšak schválený pro daný typ vozu . Jakýkoliv zásah do uložení a uchycení brzdových třemenů na vozidle je zakázán.

ŘÍZENÍ

Řízení musí zůstat zachováno sériové k danému typu a modelu vozidla.

MOTOR A PŘEVODOVKA

záměny motorů lze provést:

  • zaměnit lze pouze za stejnou značku motoru
  • typ motoru musí odpovídat přibližně stejné výrobní řadě motorů

Příklad:

Škoda 1000 - 130Rapid,

Favorit maximálně za motor Fabia 1,4 8V při dodržení koncepce původní palivové soustavy

Felicia 1,3 za Felicia 1,6

Octavia 1,6 do 2,0 atd.

Při výměně motoru se doporučuje provést úpravy na vozidle odpovídající vozidlu, ze kterého byl motor použit.

Auto musí být zařazeno dle objemu motoru.

Převodovka musí zůstat zachována sériová.

E-závodní vozy

KAROSERIE

Může být odlehčována nebo zesílena

Čelní sklo musí být vrstvené, bezpečnostní, původní. Ostatní skla mohou být nahrazena plastovými (MAKROLON) min. tl. 1 mm, u řidiče 3 mm. Posunovací okna jsou povolena. Je zakázáno použití tříštivého materiálu. Rozměr oken musí být jako sériový.

Vozidlo musí být vybaveno alespoň 2 zpětnými zrcátky.

Plechové nebo plastové modifikace blatníků jsou povoleny. Přední i zadní světla mohou být nahrazena jakýmkoliv netříštivým materiálem. Ochranné kryty motoru mohou být odstraněny. Veškeré izolační díly a plasty mohou být odstraněny.

Nosné části karoserie musí být sériové /přední a zadní nosníky, podběhy, sloupky, rám střechy/, mohou být upravované, ale vždy musí být poznat, že jde o skelet původního typu.

INTERIÉR

Interiér vozidla může být upravován, přístrojová deska libovolná bez ostrých hran, čalounění a zvukové izolační materiály mohou být odstraněny. Vozidlo musí být povinně vybaveno min. 1 sedadlem. Vozidlo musí být povinně vybaveno bezpečnostním rámem, přičemž se doporučuje rám včetně materiálu dle přílohy „J“. Musí být sportovní sedačka (může mít prošlou homologaci) a min. 4 bodové bezpečnostní pásy a dostatečné upevnění.

Původní topné nebo klimatizační zařízení může být odstraněno.

Volant může být libovolný.

Airbagy, houkačka, stahování oken a osvětlení interiéru může být odstraněno.

Boční síť je doporučena.

PODVOZEK

Nápravy, uchycení ramen a materiál může být měněn. Uložení v kovových pouzdrech je povoleno. Tlumiče a pružiny jsou libovolné, stejně jako jejich umístění a uchycení. Stabilizátor a jeho uchycení je libovolné.

KOLA A PNEU

Jsou libovolná, podložky pod disky jsou povoleny. Kola vč. pneu nesmí přečnívat přes karoserii v půdorysu o více jak 20 mm.

BRZDY

Brzdový systém je libovolný pod podmínkou, že zahrnuje minimálně dva nezávislé okruhy ovládané týmž pedálem. Vozidlo nemusí být vybaveno funkční ruční brzdou.

SPOJKA

Materiál libovolný, počet lamel libovolný

MOTOR

záměny motorů lze provést:

  • zaměnit lze pouze za stejnou značku motoru
  • typ motoru musí odpovídat přibližně stejné výrobní řadě motorů

Příklad:

Škoda 1000 - 130Rapid

Favorit maximálně za motor Fabia 1,4 8V při dodržení koncepce původní palivové soustavy

Felicia 1,3 za Felicia 1,6

Octavia 1,6 do 2,0 atd.

Při výměně motoru se doporučuje provést úpravy na vozidle odpovídající vozidlu, ze kterého byl motor použit.

Auto musí být zařazeno dle objemu motoru.

PŘEVODOVKA

Počet stupňů a převody jsou libovolné. Systém řazení převodů je libovolný.

VÝFUK

Výfukové potrubí je libovolné vč. svodů. Vyústění libovolné avšak nesmí překročit více jak 5 cm od obrysu karoserie. Výfukové plyny smějí vycházet pouze na konci  potrubí! 

H - historické vozy

Stejné jako u závodních vozů.

Do roku výroby 1985

F – monoposty

Bude upřesněno dle přihlášených jezdců.  

Zpracoval dne 1.ledna 2012

Martin Kučera RTC